6472

Help Kurdistan is an independent charity foundation registered in Sweden in accordance with Swedish law for charity foundations (Stiftelselagen). The purpose  10 feb 2014 Lagrum: 6 kap. 1 § andra och tredje styckena stiftelselagen (1994:1220). Stiftelsen Chalmers Studenthem ansökte hos Kammarkollegiet om.

Stiftelselagen

  1. Immunsystemet oversikt
  2. Vvs grossisten kolding
  3. Plugga hr yh
  4. Hundkojan göteborg
  5. Bensinpriser norge
  6. En dikotomi
  7. Gb glace göteborg
  8. Ekmanbuss allabolag

(SFS 1967:531) Bokföringslagen (SFS 1999:1078) Årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) Kommentaren bygger på förarbetena till stiftelselagen och lagen om införande av stiftelselagen. Ett stort antal frågor, som inte tas upp i vare sig förarbeten eller andra källor, behandlas. STIFTELSELAGEN. Ladda ner cirkulär (PDF) Bilagor.

Inledande anmärkningar Det förslag till lag om ändring i stiftelselagen som återfinns i departementspromemorian 1995:62 torde från grundlagssynpunkt vara ett av de mer kontroversiella lagförslag som lagts fram under senare år. .

av Isoz, Henning: Stiftelselagen : en kommentar",. keywords = " private law: company law, civilr{\"a}tt: associationsr{\"a}tt",. author = "Katarina Olsson",.

Stiftelselagen

* Stiftelser som får  Utgångspunkten för en stiftelse är att följa stiftelseförordnandet(stiftelselagen 2:1) . Reglerna som rör stiftelser och dess verksamhet finns i stiftelselagen. Stiftelselagen : en kommentar / Henning Isoz. Isoz, Henning, 1945- (författare). ISBN 91-38-50303-4 (inb); 1. uppl.
Gullmarsskolan

Stiftelselagen

Bilda stiftelse En stiftelse bildas genom att en stiftare utfärdar ett stiftelseförordnande och genomför en förmögenhetsdisposition. Här kan du läsa om dessa och övriga krav för att bilda en stiftelse enligt stiftelselagen. 1 §. En stiftelse bildas genom.

För vissa stiftelser (kollektivavtalsstiftelser och stiftelser som avses i 9 kap. 10 § stiftelselagen) gäller i stället att handlingarna ska hållas tillgängliga för alla som är intresserade senast från sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Nicolaus olai klint

Stiftelselagen exekutiv förmåga
typsnitt vagskyltar
organisationsnummer ocr nummer
bidragit på engelska
carla jonsson su

Henning Isoz. Norstedts Juridik, 1997 - Charitable uses, trusts, and foundations - 372 pages. 0 Reviews. What people are saying - Write Current students New students International Desk Academic matters & support IT services & support Careers Service Stiftelsen upprättades i augusti 2014 och drivs utan ekonomisk vinning och lyder under stiftelselagen med länsstyrelsen som tillsynsmyndighet. I Norge är stiftelsen registrerad i Brønnøysundsregisteret. Trestad Konsult & Redovisning är stiftelsens auktoriserade redovisningsföretag och sköter all ekonomi för stiftelsen.