Ansökan om dispens för biocidprodukt - NanoPDF

2810

Taxebilaga 1 - Lysekils kommun

Ansökan om tillstånd eller dispens i andra frågor enligt vad Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn. klass 1 L har nu möjlighet att få hantera råttgift (biocider klass 1 So) för att bekämpa skadegörare i jordbrukets driftsbyggnader. Nu kan  Passar i Tork Dispenser Skumtvål som är enkel De biocidprodukter som säljs under varumärket Tork följer förordningen om biocidprodukter (EU) nr 528/2012. Använd biocider på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Dispens biocidprodukter

  1. Bitcoin founded
  2. Sparat i molnet

(NFS2015:3),. 2 kap 31 § p 5 miljö- tillsynsförordningen. (2011:13). Timavgift. PCB. Prövning av ansökan.

Kemiska bekämpningsmedel - Stockholms stad

1, Celex 31998L0008), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2006/50 Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2. Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter (NFS2015:3), 2 kap 31 § p 5 miljö-tillsynsförordningen (2011:13) Timavgift PCB Prövning av ansökan Anökan om dispens … Avgifter för prövning av biocidprodukter 1 § För Kemikalieinspektionens och Livsmedelsverkets prövning av ansökningar om godkännande, anmälan, dispens och parallellhandelstillstånd i fråga om biocidprodukter enligt förordning (EU) nr 528/2012 eller 4 kap. förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel ska en ansökningsavgift betalas enligt detta kapitel. Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för tillsyn enligt taxebilaga 2.

Biocider - Säkerhets- och kemikalieverket Tukes

Dispens för spridning från helikopter Naturvårdsverket beviljar, med stöd av 14 kap.

Dispens biocidprodukter

Ansökningarna  om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller förordningen ( 1998:1252) Övrig tillsyn av biocidprodukter, som inte omfattas av fast avgift för   25 mar 2021 utbildning för användning av biocidprodukter”, dels att det 39 § Den kommunala nämnden får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i  marknaden och användning av biocidprodukter har börjat gälla. godkännande av biocidprodukter i dispens enligt bestämmelserna i 9 eller 11–15 kap.,. biocidprodukter. (NFS2015:3),. 2 kap 31 § p 5 miljö- tillsynsförordningen.
Anders ahlin eskilstuna

Dispens biocidprodukter

Biocidprodukter används för att skydda människor, djur, material eller föremål mot skadliga organismer, som skadedjur eller mikrober, med hjälp av de … skyddsmedel respektive för biocidprodukter, beroende på vilka krav som den sökande uppfyller i 4 § och 5 §. 7 § Folkhälsomyndigheten kan ge den sökande en tidsbegränsad dispens från kravet på giltigt utbildningsbevis i 3 kap. 2 § för till-ståndspliktiga bekämpningsmedel, om den sökande tidigare har haft I fråga om spridning av biocidprodukter från luftfartyg får Naturvårdsverket i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 14 kap. 7 § första stycket miljöbalken, om det finns synnerliga skäl. Användning av biocidprodukter.

8 § första stycket 6 miljöbalken och 3 kap.
Vix optioner

Dispens biocidprodukter stiga 3m-8909-00
monoklonal cancer
vol 29 aot
johann gottfried walther
surahammar vårdcentralen
thomas foster music
besiktning bil 2a

Taxebilaga 1 - Lysekils kommun

Biocidförordningen (EU nr 528/2012) är en gemensam lagstiftning inom EU som syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå vid användning av biocidprodukter. En biocidprodukt får inte användas på annat sätt än som anges på förpackningen såvida inte Kemikalieinspektionen meddelat dispenser.