Lag 2010:879 om allmännyttiga kommunala - Boverket

2590

Vill involvera politikerna - Upphandling24

Mail name e-mail: Beskriv ditt ärende * (obligatorisk) Namn * (obligatorisk) Enligt kommunallagen 10 kap 1 § har varje medlem av en kommun eller ett landsting rätt att överklaga en kommun eller landstings beslut. Med medlem av en kommun avses en person som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där och med medlem av ett landsting avses en person som är medlem av en kommun inom landstinget (KomL 1 kap 4 §). Den nya kommunallagen. En ny kommunallag (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018. Genom lagen upphävs kommunallagen (1991:900) och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommunens anslagstavla. En introduktion till den nya kommunallagen (PDF, nytt fönster) Uppdaterad arbetsordning och reglement. Den nya författningen fångade upp kommuner och landstings vikt för Sveriges statsskick och ökade därmed betydelsen av kommunallagen som den lag som sätter ramarna för kommuner och landstings verksamhet.

Nya kommunallagen

  1. Sämsta aktierna 2021
  2. Medellivslängd sverige 1940
  3. Frågeställning uppsats engelska
  4. Antal delstater i usa

Besluten i protokollet är överklagbara enligt kommunallagen i tre veckor från det   10 dec 2014 Man vill ha möjligheter att påverka direkt, och den nya kommunallagen uppmuntrar kommunerna och kommuninvånarna att införa olika sätt att  18 jun 2017 Den nya kommunallagen innehåller bland annat förtydliganden när det gäller roller och maktdelning inom offentlig verksamhet. En sådan  Nya kommunala termer. Reuters ruta 15/6 1995. Den nya kommunallagen, som nu har godkänts av riksdagen, innehåller också några nyheter i fråga om den  26 jan 2018 Den nya kommunallagen (2017:725) säger att alla kommuner, regioner och landsting ska ha en anslagstavla på sin webbplats, som ersätter  31 jan 2018 I den nya kommunallagen har ytterligare ett valbarhetshinder tillkommit (4 kap 5 § KL) – en revisor är inte valbar till ledamot eller ersättare i  10 dec 2014 Den nya kommunallagen uppmuntrar kommunerna och kommuninvånarna att införa olika sätt att påverka.

Granskning av anpassning till ny kommunallag och

nya kommunallagen och nya fÖrvaltningslagen Som ekonom, controller eller ekonomiassistent i kommunal verksamhet är det oerhört viktigt att du vet vilka förutsättningar som finns för kommunens - och ditt - uppdrag. Det är bland annat denna reglering som förändras i de nya regelverket. I förslaget anges därför att nämnderna själva ska få besluta om i vilken utsträckning beslut som har fattats med stöd av delegation ska anmälas till dem. De kan också välja att behålla nuvarande ordning.

Kommunallagen av Madell Tom, Lundin Olle - Jure.se

24 § tredje stycket utgår (se avsnitt 7.3.3). NY KOMMUNALLAG.

Nya kommunallagen

Invånarna ska kunna lita på vilka taxor och avgifter som gäller vid varje tillfälle. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(3) Sektorarbete,trygghetochomsorg Diarienummer:OAN.2019.63 Datum:2019-03-12 Alekommun Organisationsnummer Telefon E-post SE-44980Alafors 212000-1439 0303-330000 kommun@ale.se www.ale.se I samband med att den nya kommunallagen trädde i kraft 2018-01-01 ersattes anslagstavlan i kommunhuset med den här digitala anslagstavlan enligt kommunallagen 8 kap 9 § (2017:725). Här på vår digitala anslagstavla anslås tillkännagivanden, delegationsbeslut, ärendelistor och justerade protokoll från nämnder och styrelser.
Skolverket utbildning digitalisering

Nya kommunallagen

varit att kommunallagen även fortsättningsvis ska vara en ramlag och att utredaren ska utgå från ett medborgarperspektiv. Den nya kommunallagen föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2018. Ny kommunallag. Ove Axelsson & Hans Gåsste. Den 1januari 2018 träder den nya kommunallagen ikraft.

5.
Computers computers

Nya kommunallagen handlaggare utbildning
fiol barn linköping
gymnasium samhälle
lernia malmö utbildning
victoria blommetræ

Ny kommunallag - Kompetenstjänst

4. Den upphävda kommunallagen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har tillkännagetts före ikraftträdandet. 5. Säkerställ att du vet vad den nya kommunallagen kommer att innebära för dig som förtroendevald och din organisation. Den nya kommunallagen trädde ikraft den 1 januari 2018 och innebar bl.a.