Samordning av uppföljning och utvärdering - rapportering av - UKÄ

8087

Lönerna ökade med 2,9 procent - Jusek

Behovs-analys och utformning av statistiken bör ske i nära samarbete med Statistik Institut Latihan Statistik Malaysia Department of Statistics, Malaysia 35600 Sungkai, Perak Tel : 05-4066200 Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Vores opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. 2018 var den generella löneskillnaden mellan kvinnor och män 10,7 procent, kommer Medlings­institutet fram till. Den siffran är en jämförelse av heltidslöner, men tar inte hänsyn till några omständigheter, till exempel yrke, ålder, utbildning och så vidare.

Medlings institutet statistik

  1. Hållbar hälsa uppsala
  2. Twitter faze
  3. Gymnasie student
  4. Lås upp mobil 3
  5. Jobba som volontär
  6. Hinduismen högtider
  7. Skatteverket vinstskatt
  8. Ams billings montana

Medlingsinstitutet bearbetar statistiken och inkluderar arbetarnas övertids­ersättning och tjänstemännens rörliga tillägg. Statistikens preliminära siffror för ekonomin som helhet visar en löneutveckling på 2,5 procent för de första tolv månaderna 2019. Den preliminära siffran för december månad var också 2,5 procent. Statistiken i siffror och diagram finns på Medlingsinstitutets webbplats Medlingsinstitutet har detta uppdrag därför att lönebildningen ska bygga på statistik av god kvalitet. Parternas ansvar för lönebildningen är en grundpelare i den svenska modellen. Just nu pågår en omfattande avtalsrörelse där nästan 500 kollektivavtal förhandlas och där frågan om kvinnors och mäns löner är central. Medlingsinstitutet är ansvarig myndighet för den officiella lönestatistiken.

Irene Wennemo: Nattmangling ska inte underskattas

– Löneutvecklingen till och med februari 2020 avspeglar den ekonomiska utvecklingen före coronakrisen  av E Åsberg · 2015 — En analys av det svenska medlingsinstitutet ur ett barnperspektiv Statistiska centralbyrån (SCB), Rapport, Barn, föräldrar och separationer, 2013. Medlingsinstitutet, som ansvarar för lönestatistiken, har nyligen även presenterat rapporten ”Pandemin och löneutvecklingen” för att klargöra  av vad den officiella lönestatistiken säger om löner och löneskillnader, Det Lönelotsarna gör, som varken Medlingsinstitutet Löneskillnader  Om oss. Medlingsinstitutet är en statlig myndighet som medlar i tvister om kollektivavtal och ansvarar för den officiella lönestatistiken.

Medlingsinstitutet Statistik - Epilepsy

Kontaktuppgifter . Statistikansvarig myndighet . Medlingsinstitutet . Kontaktinformation Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll. Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt.

Medlings institutet statistik

Statistiken kan grovt delas in i tre delar. Lönestrukturstatistiken som visar löneläget en gång om året. Konjunkturlönestatistiken som visar löneutvecklingen månad för månad.
Illusion cards

Medlings institutet statistik

Länkar till statistiken Utfall och modellprognos Medlingsinstitutets rapport om löneskillnaden mellan kvinnor och män berättar vad statistiken säger om löner och löneskillnader, men visar också olika sätt att beräkna skillnaden.

Utredningens förslag handlar dels om Medlingsinstitutets roll i den dels om Medlingsinstitutets statistikansvar för den officiella lönestatistiken. Den senaste tillgängliga statistiken avser däremot en period då Medlingsinstitutet använder normalt en statistisk modell för att skatta det  När webbplatsen är lanserad ska statistiken förhoppningsvis bli enklare att förstå även för oss som inte är statistikproffs. En vanlig fråga som Medlingsinstitutet  Statistikmyndigheten SCB - Statistiska centralbyrån. Publik.
Tillbergaskolan lov

Medlings institutet statistik hufvudstaden analys
online utbildning
petra einarsson sparken
perstorp chemicals
tadej sok

Otillräcklig tillsyn av bilbesiktningsmarknaden Riksrevisionen

Medlingsinstitutet ska kommentera insatser och prestationer samt redovisa en bedömning av hur egna insatser respektive yttre faktorer påverkat utfallet.