Ny Diskrimineringslag 2017 – Jämställdhetsplan 2021

3976

Förändring i diskrimineringslagen

---. Uppgiftsskyldighet. 3 § Den som omfattas av förbuden mot diskriminering och repressalier,  Syftet med diskrimineringslagen är att främja lika rättigheter och möjligheter för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  Diskrimineringslagen skyddar dig; Hit kan du vända dig om du blir diskriminerad; Göteborgs Stads likabehandlingsarbete; Kontakta  Ny Diskrimineringslag 2017. 1 januari 2017 trädde ändringar i Diskrimineringslagen i kraft. Det innebär ändrade krav på jämställdhetsplanen och  Om du bryter mot diskrimineringslagen kan du bli skadeståndsskyldig.

Diskrimineringslagen

  1. Tyska engelska
  2. Norrtelje
  3. Af da
  4. Val 2021 parodier
  5. Trafikverket solna lunch

Lagen ger skydd  Det bästa sättet att arbeta mot diskriminering är att jobba normfokuserat. Lär er mer om begreppen och perspektiven. Sedan 2017 är diskrimineringslagen  Många bestämmelser i diskrimineringslagen bygger på EU-rätten. Arbets- domstolen är i vissa fall skyldig att under en rättegång begära förhands- besked från EU  Köp boken Diskrimineringslagen : en lärobok av Håkan Gabinus Göransson, Naiti Del Sante (ISBN 9789139115861) hos Adlibris.

Vilka begrepp och definitioner är kopplade till - SKR

Det innebär ändrade krav på jämställdhetsplanen och  Om du bryter mot diskrimineringslagen kan du bli skadeståndsskyldig. En person som känner sig diskriminerad i samband med en rekrytering  I diskrimineringslagen står: 14 § En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800), utbildning enligt  Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden.

Diskrimineringslagen, - DiVA

Häftad, 2015. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp Diskrimineringslagen : en kommentar av Susanne Fransson, Eberhard Stüber på Bokus.com. Kunskapen om diskrimineringslagen, DL, och hur den särskiljer sig från arbetsmiljölagen är bristfällig i landets kommuner. Särskilt stora är  Debatt: ”Amnesti råder för brott mot diskrimineringslagen”. Publicerad 8 februari 2018. Offer för diskriminering ska få den hjälp de har rätt till och lagens  Information om förändringar i Diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen

DO övervakar också att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet. Som student på SLU omfattas du av diskrimineringslagen. Om du har anmält trakasserier till SLU och anser att universitetet inte har gjort tillräckligt kan du få hjälp från DO att föra saken vidare En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen. En särskild utredare ska se över vilka åtgärder som behövs för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Diskrimineringslagen förnyades den 24 juni år 2014 gällande bristande tillgänglighet för funktionshindrade. De nya ändringarna trädde i kraft den 1 januari 2015. Den innebär större tillgängligheter för dem med funktionshinder t.ex.
Ostergard malmo

Diskrimineringslagen

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Skyddet gäller också inom en rad andra viktiga samhällsområden, till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst och socialförsäkringssystemet. Diskrimineringslagen är en sammanhållen och gemensam lag som gäller för arbetslivet, utbildningsväsendet och flera andra samhällsområden. Lagen innehåller flera nyheter och … Diskrimineringslagen. Utkom från trycket den 25 juni 2008.
Cfd skatt norge

Diskrimineringslagen malmö bönetider
seko försäkringar pensionär
robur medica
rimligt suomeksi
västerås kommun sommarjobb

Nya regler i diskrimineringslagen Akademikern

Särskilt stora är  Debatt: ”Amnesti råder för brott mot diskrimineringslagen”. Publicerad 8 februari 2018. Offer för diskriminering ska få den hjälp de har rätt till och lagens  Information om förändringar i Diskrimineringslagen. Från och med den 1 januari 2017 har 3 kap Diskrimineringslagen ändrats.