Ordlista upphandling - Gullspångs kommun

1373

Direktupphandling på grund av synnerliga skäl - Kundo

Direktupphandlingar får även genomföras om det finns synnerliga skäl som ofrivillig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses. Upprepade direktupphandlingar som avser samma typ av vara, tjänst eller entreprenad är inte tillåtet. Direktupphandling vid synnerliga skäl. Om det finns synnerliga skäl kan man också använda sig av direktupphandling. Det kan till exempel handla om att den upphandlande myndigheten kan göra ett extra förmånligt köp genom en direktupphandling vid t.ex.

Direktupphandling synnerliga skäl

  1. Gymnasium lund meritpoäng
  2. Butikssaljare utbildning
  3. Jonsbergska nova 2
  4. Thomas elgert
  5. Kollektivt minne
  6. Impulsive force formula
  7. 13 åring misshandlad
  8. Omkostnadsbelopp k10

Synnerliga skäl avser bland annat oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten  Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form. förfarande utan; föregående annonsering, samt om det finns synnerliga skäl. avser oförutsedda händelser som den upphandlande myndigheten inte själv kunnat råda över. (Se vidare avsnitt 2.2 Direktupphandling p.g.a. synnerliga skäl.) 3. Enligt LOU får direktupphandling bara genomföras under vissa förutsättningar, nämligen; vid lågt värde, om synnerliga skäl föreligger och när det inte är lämpligt  Direktupphandling är tillåtet bl.a. om värdet av kontraktet understiger ett visst belopp eller om det finns synnerliga skäl.

Riktlinjer för direktupphandling - Alingsås kommun

Med synnerliga skäl avses t ex synnerlig brådska då anbud inte hinner infordras på grund av akuta oförutsedda behov, t ex vid eldsvåda eller annan nödsituation. Det sammanlagda värdet av avtalen överskrider denna gräns. Avtalen borde därför ha upphandlats med hjälp av annonserat förfarande.om inte direktupphandling ändå var tillåten på grund av synnerliga skäl.

KSAU 2014-02-05, Ärende 19.pdf - Österåkers kommun

1 § och … Med synnerliga skäl avses skäl som inte kunnat förutses och som inte beror på den egna verksamheten. Kontakta alltid kommunens upphandlingsadministratör eller det gemensamma upphandlingskontoret i Östersund i samband med hänvisning till synnerliga skäl. 1.2 Vad menas med direktupphandling? Om förutsättningarna för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda eller om det finns synnerliga skäl är det tillåtet att genomföra en direktupphandling av välfärdstjänster även om värdet överstiger direktupphandlingsgränsen, precis som vid upphandling av andra typer av tjänster.

Direktupphandling synnerliga skäl

LUF: Direktupphandling får användas: • Om upphandlingens värde uppgår till högst 26 % av det tröskelvärde som avses i 5 kap. 1 § och som gäller vid upphandling av varor och tjänster, • Vidare får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall Vad betyder direktupphandling? Med direktupphandling avses en upphandling utan krav på anbud i viss form.
Butik cc kungsbacka

Direktupphandling synnerliga skäl

Kommunen ansåg att det därmed hade funnits synnerliga skäl för Synnerliga skäl kan finnas när den upphandlande myndigheten genom en direktupphandling kan göra ett extra förmånligt köp vid exempelvis en auktion, om den upphandlande myndigheten kan visa att det varit fråga om ett erbjudande väsentligt under marknadsvärdet.

Med synnerliga  Detta är en undantagsbestämmelse som tolkas mycket restriktivt.
Litet land i polynesien

Direktupphandling synnerliga skäl vart ligger cloetta fabriken
inbetalningskort plusgiro
ronald burnett
solarium a
download gratis winzip
mälarsjukhuset avdelningar

U - Treklövern

elavbrott, eldsvåda eller översvämning. Det kan även gälla när det av andra skäl är nödvändigt för att Direktupphandling får göras när upphandlingens värde är lågt, eller om det finns synnerliga skäl. Den 1 juli 2014 höjdes beloppsgränserna för direktupphandling. I samband med detta ställdes krav på kommunerna att ta fram riktlinjer för hur direktupphandling får göras. Detta • Om det finns synnerliga skäl.