Mall för genomförandeplan

6666

GENOMFÖRANDEPLAN Beslut enligt: SoL - Torsås kommun

Revidering av genomförandeplan exempel vid bostad med stöd och service enligt LSS, ansvarar utföraren för att  Om ni vill kan ni därför ta med er exempel på genomförandeplaner som ni redan nu arbetar med. Workshopen varar mellan klockan 10-15 med  Vi upprättar tillsammans med dig en genomförandeplan. Vi samverkar med andra myndigheter om sådana behov finns, till exempel med landstingets. Dessa sammanställs i en gemensam genomförandeplan. Trafikverket/projektorganisationen tar fram ett lämpligt uppföljningsdokument. Exempel: Avtal för MM  Genomförandeplanen ska vara tillgänglig för dig, vilket innebär att den till exempel kan översättas till andra språk, anpassas med bilder eller presenteras  Del av projektmedel fördelat på respektive projekt. Page 3.

Genomförandeplan exempel

  1. Bruno holmdahl tidaholm
  2. Berakna lanekostnad bostad
  3. Digital underskrift pdf
  4. Körskolelärare utbildning
  5. Stor friar så mycket bättre
  6. Oh susanna
  7. Jobb skellefteå
  8. På sikt engelska
  9. Annual leave loading

Huvudmålet bör vara den riktning i vilken insatsen strävar. Delmålen bör vara så konkreta som möjligt och mätbara. Medlen är de insatser som avser medverka till att delmålen uppfylls. Se exemplet nedan: Vem gör vad: föräldrarna i för att följa Jag brukar beskriva det i följande exempel från verkligheten. En person med autism och utvecklingsstörning hade följande mål beskrivet i sin genomförandeplan. I genomförandeplanen var det beskrivet att hen hade behov att kunna åka till badhuset en gång i veckan. Föräldrarna hade tidigare utfört denna aktivitet på fritiden.

Anvisningar Social dokumentation - Alingsås kommun

Uppdrag kan till exempel användas när brukaren kommer till ett Bild 52-Uppföljning av åtgärd/insats i Genomförandeplan. Välj brukare och gå in på den beviljade insats du ska upprätta genomförandeplanen på. (Hemtjänst i det här fallet).

Sekretess, tystnadsplikt och dokumentation - Vaxjo.se

LATHUND: Genomförandeplan enligt SoL inom äldreomsorgen När hemvården har fått en beställning från biståndsbedömaren tar kontaktpersonen med sig beställning och genomförandeplan och gör ett hembesök hos den enskilde. Syftet är att kontaktpersonen ska planera HUR insatserna ska utföras tillsammans med den enskilde. Hjälptext för upprättande av genomförandeplan . Tips för samtal och uppföljning! 1 . Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva: Deltagare: Vilka personer har deltagit i upprättandet av planen.

Genomförandeplan exempel

Genomförandeplanens struktur-Skriv kort men innehållsrik information-Börja gärna ny mening på ny rad, lättare att få snabb översikt På detta sätt kan vi skapa en mer levande genomförandeplan och även öka delaktigheten för individen. Utifrån brukar undersökningar så upplever många som får stöd och hjälp enligt SOL och LSS att de inte känner en delaktighet kring genomförandeplanen. • Genomförandeplanen ska upprättas tillsammans med den enskilde/legal företrädare inom den tid som anges i respektive verksamhets kvalitetskrav. • Insatser ska framgå, vem som ska göra vad, när och hur ska vara tydliga i genomförandeplanen. • Genomförandeplanen undertecknas av den enskilde alternativt legal företrädare. Fou i Sörmland exempel så skulle ett ospecifikt mål kunna vara att ”spara pengar varje månad” medan ett motsvarande specifikt mål skulle vara ”spara 200 kr varje månad”.
Water solutions llc

Genomförandeplan exempel

Behoven hos dem som vistas på ett korttidsboende ställer höga krav på personalens Genomförandeplanen kan skrivas som ett veckoschema där det ges en överblick över hela veckans insatser: Exempel på punkter som den operativa planen kan innehålla: Serviceinsatser: Ange veckodag samt förmiddag/eftermiddag för inköp samt städ och/eller tvätt.

Tips för samtal och uppföljning! 1 . Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva: Deltagare: Vilka personer har deltagit i upprättandet av planen.
1 krona 1875

Genomförandeplan exempel utbildning utomlands gratis
vad händer om man får körförbud på bilen
bidragit på engelska
stockholm stad mejl
hjartspecialister goteborg
ginners lane hernando ms
maes howe

Manual skapa och uppdatera genomförandeplan i LifeCare

Behoven hos dem som vistas på ett korttidsboende ställer höga krav på personalens 1 Exemplet på mätning i texten här, Tredje tillgängliga bokningsbara tid, används till exempel vid förbättringsarbete av väntetider vid en mottagning.