MÅNGFALDIG LITTERATURFORSKNING - Vetenskapsrådet

187

Amelie Björck: Zooësis. Om kulturella gestaltningar av

Lars Ole Saurberg, indleder i artiklen Postkolonial litteratur og teori med at skrive: ”Begrebet postkolonial har ingen entydig definition i den videnskabelige litteratur, […]” og fortsætter med formuleringer som ”vil kunne betegnes” og ”tendensen synes dog” og ”Men det er egentlig en tilfældig periodeafgrænsning”. Postkolonialisme er en betegnelse på et tverrfaglig studiefelt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. «Postkolonialt» kan forstås som et beskrivende og temporært begrep, som betegner forholdene i tidligere kolonier etter avviklingen av kolonistyret. På den andre sida verker Ejersbo å yte motstand mot desse teoretiske perspektiva, og utfordrar slik tradisjonell postkolonial litteraturteori. I mitt studie, hentar eg difor inn eit annleis språkfilosofisk perspektiv, kjend som daglegspråksfilosofi, med utgangspunkt i arbeidet til den amerikanske filosofen Stanley Cavell.

Postkolonial litteraturteori

  1. Prv namnbyte efternamn
  2. Läkemedel mot erektil dysfunktion
  3. Vardighet inom varden

1 - 2 of 2 Cite Export Link to result list Målet med uppsatsen är att jämföra likheter och skillnader i gestaltningen av främlingskap i Ivar Lo- Johanssons roman Kungsgatan och i Theodor Kallifatides roman Utlänningar. bidragit till feministisk debatt och teori. Såväl traditionell feministisk litteraturteori och läsforskning som queerteori, postkolonial feminism, intersektionalitet, maskulinitetsforskning, gurlesk och pojkforskning behandlas. En central fråga gäller hur moderna teorier ska hanteras i förhållande till historiskt material. Refine search result. 43 44 45 46 47 48 49 2251 - 2300 of 3433 .

Postkoloniala perspektiv, höst, 67%, distans lnu.se

1 - 2 of 2 Cite Export Link to result list Postkolonialisme er en betegnelse på et tverrfaglig studiefelt innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. «Postkolonialt» kan forstås som et beskrivende og temporært begrep, som betegner forholdene i tidligere kolonier etter avviklingen av kolonistyret. Postkolonial litteratur beskæftiger sig nemlig med de spor, som kolonisering og kolonitid har sat i de tidligere koloniserede områder, og den kan vise  I en postkolonial fortolkning af de tre dokumentarfilm i dette materiale består 'os og dem' i de fleste tilfælde af danskere vs. grønlændere.

MÅNGFALDIG LITTERATURFORSKNING - Vetenskapsrådet

Lärandemål. Den studerande ska efter genomgången kurs 2 1. Inledning Margaret Atwood skrev sin postapokalyptiska roman Oryx and Crake 2003. I Postcolonial Ecocriticism kallar Huggan och Tiffin Oryx and Crake för en postkolonial roman då de menar att romanen i själva verket skildrar människans kolonisation av territorium som tillhör andra - kunskap om centrala verk i den brittiska imperielitteraturen, den postkoloniala litteraturen och deras historiska kontexter, och - kunskap om centrala begrepp inom postkolonial litteraturteori. Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska den studerande kunna - tillämpa grammatiska regler i fri … Såväl traditionell feministisk litteraturteori och läsforskning som queerteori, postkolonial feminism, intersektionalitet, maskulinitetsforskning, gurlesk och pojkforskning behandlas. En central fråga gäller hur moderna teorier ska hanteras i förhållande till historiskt material.

Postkolonial litteraturteori

Genom att diskutera centrala begrepp inom postkolonial litteraturteori och genusteori visas hur dessa texter såväl återspeglar som … Marxistisk litteraturteori är en förutsättning för att förstå arbetarlitteraturen. (Nilsson 2006) Samtidigt finns det ett norrlandsperspektiv i Romanen om Olof som är svårt att bortse från. Detta perspektiv förklaras lättare utifrån postkoloniala termer.
Socialnamnden faderskap

Postkolonial litteraturteori

Postkolonial har många vanliga motiv och teman som 'kulturell dominans', 'rasism', 'strävan efter identitet', 'ojämlikhet' tillsammans med några speciella presentationsstilar. På den andre sida verker Ejersbo å yte motstand mot desse teoretiske perspektiva, og utfordrar slik tradisjonell postkolonial litteraturteori. I mitt studie, hentar eg difor inn eit annleis språkfilosofisk perspektiv, kjend som daglegspråksfilosofi, med utgangspunkt i arbeidet til den amerikanske filosofen Stanley Cavell. Postkolonialisme er en akademisk disciplin. Som akademisk disciplin kombinerer postkolonialisme metoder og teorier fra samfundsvidenskab og humaniora.

uppl. Omfång: 197 s. Språk: Postkolonialism 131; 8.
Solzhenitsyn gulag archipelago audiobook

Postkolonial litteraturteori drivhus driva
lokaler liu linköping
se barnet
vad menas med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
slöja debatt

Magnus Persson Läs- och språksatsningen - Pedagogbloggar

7. Postkolonialism. 129. 8. Ekokritik. 151. 9.