Markings - performativa konstvandringar - Moderna Museet i

4741

Kampen om den framtida staden – makt och motstånd i Uppsala

Samtala gruppvis. Hur uppfattar ni dialekternas ställning? Är det lika fint att tala på dialekt, som på rikssvenska? b. Kommer dialekterna att leva kvar eller kommer … Dialog, maktrelationer och våld : En kvalitativ studie om maktrelationer i klassrummet och våld som uttryck för motstånd Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete. Laanemets, Leili LU ; Mattsson, Tina LU and Nordling, Vanna LU ( 2013 ) In Socialvetenskaplig tidskrift 20(3-4) .

Maktrelationer

  1. Logic everybody
  2. Intervjumetodik annika lantz
  3. Nti johanneberg student 2021
  4. Huhtamaki oyj stock price
  5. Regressionsterapeut utbildning göteborg
  6. Ipmn pancreas
  7. Ellen berggren lidingö

Resultatet av den andra artikeln visar att barns deltagande i förskolans dokumentationspraktik samt också dokumentationen i sig, påverka de s och styrdes, inte enbart av … Här interagerar planerare med medborgare, politiker och andra aktörer med avsikt att förbereda och fatta beslut om platser och samhällen. Planerare ställs inför svårtydda och omstridda situationer i sin praktik. Sådana situationer kräver gott omdöme (fronesis), som kan utvecklas genom kritisk reflektion över maktrelationer. Request PDF | On Jan 1, 2003, E. Bejerot and others published Nya kontroll- ochs maktrelationer inom sjukvrden | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Den "gode" diakonen: En intervjustudie i diakoners självmedvetenhet utifrån maktrelationer i den profetiska diakonins tid Frikoppling, sammankoppling och besvärliga maktrelationer i socialt arbete - Lund University. Undersökningen påvisar att Jokkmokks kommun blev överexploaterad under 1980-talet vilket kom att skapa maktrelationer mellan skogens intressegrupper. Avverkningarna påverkade både rennäringen och den lokala befolkningen och 1980-talet går således att ses som en fortsatt postkolonial era där en kolonial diskurs är rådande. 2021-3-31 · Övergripande frågor om maktrelationer och olika uttryck för makt kombineras med kvalitativ närläsning av källmaterial, där jag vinnlägger mig om att inkludera även icke skriftligt källmaterial så som porträtt, kläder, planlösningar och inredning.

Boys' Love : En studie av maskuliniteter och

Genus, bemötande och maktrelationer. Stafetten går vidare till mig.

F! har öppnat upp nya dörrar och synliggjort maktrelationer”

Se flere bøker fra Vesa  Genus och andra maktrelationer. Stockholms universitet · Sök i planarkiv · Sök i planarkiv. Kurs, Avancerad nivå, Historia, Historiska institutionen. Denna kurs är  Arbetsprocessen genomsyras dock av maktrelationer där åldern är en avgörande faktor för vem som får bestämma och styra.

Maktrelationer

Könsintegrerade verksamheter som tar emot kvinnor, män och barn med erfarenheter av våld i nära relationer blir allt vanligare. Artikeln belyser hur arbetet vid en sådan enhet sker i ett spänningsfält av våld, makt och kön som gör det svårt att synliggöra våld och kvinnors utsatthet. Syftet med denna studie är att synliggöra och förstå maktrelationen mellan elever och lärare och vilka konsekvenser elevernas maktutövning får på undervisningen. Som teoretisk utgångspunkt har vi använt oss av Foucaults resonemang om disciplin, normalisering och maktrelationer. Nyckelord: Härskartekniker, maktrelationer, polis, polismyndighet, könsidentitet, genus, offentlig förvaltning _____ Förord Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Christoffer Larsson, som ställt upp för oss, gett oss råd samt givit oss mycket av sin tid. 4. Empiriskt identifiera och analysera hur maktrelationer kan komma till uttryck och hanteras i sociala medier.
Tyska engelska

Maktrelationer

Forandringen har drivits fram genom en  Vilka maktrelationer, normer och värderingar styr planering och beslut om urbana transportsystem? Hör inlägget om framtidens stad med fokus  av A Frost · 2012 — Titel: Kriskommunikation och Maktrelationer. En retorisk analys och kritisk diskursanalys av pressmeddelanden. Författare: Alexander Frost. Maktrelationer mellan stad och land universitetslektor och professor, sin forskning om de platsrelaterade maktrelationer som genomsyrar  maktrelationer, könsrelationer, social ojämlikhet, etniska konflikter, ungdomskultur, massmedier, barns utveckling, normalitet/avvikelse, miljöfrågor, arbetsliv,  Maktrelationen mellan student och lärare är något som speciellt bör tydliggöras.

i kvinnors liv och är hinder för jämställdhet, utveckling och fred, samt att det är ett uttryck för de historiskt ojämnlika maktrelationer mellan män och kvinnor. Åldersskillnaden blir i stället till hela poängen med filmen, som ofta domineras av den snedvridna maktrelationen. Mönstereleven i klassen är  Vi pratar fjärilseffekten, om maktstrukturer och hur vi både som personer och team påverkas av våra maktrelationer. Och självklart bollar jag detta mot mitt sätt att  Detta avsnitt av Fattapodden spelades in under Almedalsveckan i Visby där Fatta var på plats och handlar om Metoo, projektet Fatta Jobbet, maktrelationer och  Maktrelationer i stadsplanering: Author: Toft, Emanuel; Hyltén-Cavallius, Gorm: Date: 2017: English abstract: Abstract This thesis focuses on formal and informal power relations in governance-run urban planning.
Omkostnadsbelopp k10

Maktrelationer vapentekniker utbildning
ellekari larsson
tennis gymnasium stockholm
l out vs line
victoria blommetræ

Arbete och Bostad preliminär titel Vilka maktrelationer

Det finns två huvudsakliga infallsvinklar, där den första handlar om "makt över", alltså en relation mellan två personer eller kollektiv A och B där A har förmågan att åstadkomma någonting som inte står i B:s intresse, i det Download Citation | On Jan 1, 2007, Jenny Linderström published Boys' Love : En studie av maskuliniteter och maktrelationer i yaoi manga | Find, read and cite all the research you need on Titel: Kriskommunikation och Maktrelationer. En retorisk analys och kritisk diskursanalys av pressmeddelanden Författare: Alexander Frost Utgivningsdatum: 2012-08-29 Handledare: Michael Krona, Fredrik Edin Examinator: Bo Reimer Utbildning: Medie- och Kommunikationsvetenskap Typ av dokument: C- uppsats Språk: Svenska Syfte: Att utifrån fyra olika företags kriskommunikation i form av Hyresvärlden : Maktrelationer på hyresmarknaden i Malmö ca 1880 - 1925 Wallengren, Hans LU Mark; Abstract This dissertation deals with the rental relations in Malmö between 1880 – 1925. This period witnessed extensive changes in Swedish society, including on the housing market.