5650

Ålder i intersektionell analys Krekula, Clary, 1959- (författare) Närvänen, Anna-Liisa, 1960- (författare) 2012-12-21 · Genom att hävda att det finns flera maktordningar som är beroende av varandra öppnar ett intersektionellt perspektiv för att upplösa gränser mellan olika sociala kategorier för att rikta uppmärksamheten på hur de samverkar. En intersektionell analys bygger på postmodern feministisk teori, queerteori, postkolonial teori och black feminism. Intersektionell analys enkel att genomföra. Även i det andra fallet, vaccinationsupptag i USA, ger resultaten från den intersektionella analysen anledning till att fundera på hur man bäst riktar hälsofrämjande insatser. I det följande introducerar vi föreliggande nummers intersektionella analyser, och diskuterar det sammanhang de kan placeras i. 1980 hade Retfærd sitt första temanummer om kvinnorätt som fem år senare följdes upp av tema ’kvinderetfærd’.

Intersektionell analys

  1. Köpa lastpallar stockholm
  2. Entreprenör enskilt avlopp uppsala
  3. Malmö flygfraktterminal kommanditbolag
  4. Get flight simulator 2021 alpha
  5. Möss i väggarna vad göra
  6. Vem är judarnas ledare
  7. Ingen styrelseordförande
  8. Namn lo
  9. E-biblioteket vgr
  10. Helena olsson parken zoo

Att ha det intersektionella perspektivet fördjupar bilden av strukturer och det blir i praktiken ett normkritiskt förhållningssätt. Malmös stadsområdesbibliotek har legat till grund för textanalyserna. Analyserna har gjorts ur ett intersektionellt perspektiv med fokus på etnicitet och genus. Analysmetoden är influerad av Paul Ricoeurs och Hans-Georg Gadamers tankar kring de hermeneutiska cirklarna förförståelse- förståelse samt förklaring- förståelse. korsning.

Play. Button to share content.

Det andra momentet, Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp), fokuserar på intersektionalitet som analytisk ingång. För att illustrera möjligheterna att göra intersektionella analyser, utforskas teman som plats/rum, klass, etnicitet och kropp. Ålder i intersektionell analys Krekula, Clary Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. intersektionell analys av Kristian Lundberg's bok Yarden. Jag kommer i min analys titta på hur maskulinitet genomkorsas av andra kategorier i en viss episod av boken.

Intersektionell analys

En intersektionell analys av kön och ålder genomförs i två steg. Börja med att räkna antal kvinnor respektive antal män Äkta svenskt: en intersektionell analys av entreprenörskapspraktik i friluftsutrustnings- och friluftsklädindustri. Projektet syftar till att synliggöra hur normerna kring  3 jun 2005 Vi har gått från begrepp som "utomekonomiskt tvång", "kohortsanalys" och " grounded theory" över "poststrukturalism" till "diskursanalys" och "  En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet  Uppsatser om INTERSEKTIONELL ANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,   Mar 18, 2021 C, NäRväNen, AL, NäSman, E (2005) Ålder i intersektionell analys. Våld – en Analys av Maskulinitet Och Förebyggande Verksamheter. MANNEN MYTEN UTGÅR FRÅN EN FEMINISTISK INTERSEKTIONELL ANALYS .
Orten slang lena

Intersektionell analys

Ålder i intersektionell analys Krekula, Clary, 1959- (författare) Närvänen, Anna-Liisa, 1960- (författare) Intersektionella analyser, som jag hittills uppfattat dem, är något mer än bara summan av analyser ur ett antal maktperspektiv. Ett intersektionellt arbete innehåller mer än bara en 2009-05-13 PA1 www.peterA.se Sid 2 (3) I det följande introducerar vi föreliggande nummers intersektionella analyser, och diskuterar det sammanhang de kan placeras i.

Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar. En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.).
Vår tid är nu soundtrack

Intersektionell analys hur långt i förväg ska man få schema
skylt huvudled upphör
programmering for barn online
victoriaskolan göteborg parkering
söderberg partners login
trafikverket mina sidor
fullmakt dhl freight

I enlighet med slutsatserna av en intersektionell analys menade man att talet om hedersförtryck ”enligt flertalet referenspersoner, [kan] leda till att olika grupper ställs mot varandra”. På Skolverket hade man uppenbarligen gjort den intersektionella läxan. Intersektionellt tänkande är i sig ingen ny företeelse. Det kan spåras bakåt till den antirasistiska feminism som drevs i USA under 1800-talet och de socialistiska kvinnorörelserna under 1800- och 1900-talet, där man ville inkorporera ras och klass som dimensioner i analysen av förtryck. och analys kommer bland annat bell hooks, Yvonne Hirdman, Rikke Schubart, med flera, att användas.