KompetensbesKrivning - NanoPDF

6011

DISTRIKTSSKÖTERSKA - Uppsatser.se

Som grundutbildad sjuksköterska kan du studera vidare på avancerad högskolenivå till specialistsjuksköterska (60-75 högskolepoäng) med inriktning mot 12 olika områden: ambulanssjukvård, anestesi, distriktssköterska, intensivvård, medicin, kirurgi, onkologi, operation, psykiatri, äldrevård och öppen hälso- och sjukvård för barn. 2011-05-03 Kompetensbeskrivning för distriktssköterskor. Kompetensbeskrivningen redogör för distriktssköterskans arbete, roll och professionella kompetens, samt tar upp innehållet i distriktssköterskans arbete ur ett övergripande perspektiv. Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DSK dra till en god, säker och jämlik vård i primärvården. Kompetensbeskrivningen kan utgöra ett stöd för distriktssköterskan, verksamheten, beslutsfattare och lärosäten.

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

  1. Livsmedel import export
  2. Joni lindgren

Det kan till exempel vara frågor om behörighet, antagningspoäng, programmens och kursernas inriktning och innehåll, hur du lägger upp dina studier, examen med mera. Denna utbildning vänder sig till dig som vill möta människor i livets olika skeden och samverka med andra yrkesprofessioner. Efter utbildningen till distriktssköterska kommer du att kunna arbeta hälsofrämjande med fokus på helhetstänkande inom primärvård, barnhälsovård, elevhälsa och kommunal hälso- och sjukvård. Denna kompetensbeskrivning utgår från Svensk sjuk­ sköterskeförenings Värdegrund för omvårdnad, där målsätt­ ningen är en omvårdnadsrelation med maktbalans så att patient och närstående upplever delaktighet, trygghet och respekt.

KompetensbesKrivning - Distriktssköterskeföreningen

Det lockade Matheus Kerttula till utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot … - Efter examen vill jag arbeta som distriktssjuksköterska förstås. Jag tror att möjligheterna på arbetsmarknaden är mycket goda. Jag är säker på att jag kommer trivas mycket bra i min roll som distriktssjuksköterska.

Den kommunala sjuksköterskans ansvarsområden

Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning 48 Bilaga 4: Uppdraget 61. 5 Sammanfattning Högskoleverket har på regeringens uppdrag utrett hur examensordningen kan utformas för att sjuksköterskornas specialiseringsutbildning ska motsvara de krav vården ställer. Behörighet: Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete.Därtill krävs yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande minst två års heltidstjänstgöring. Dessutom krävs kunskaper motsvarande gymnasieskolans Svenska Idag är det brist på specialistutbildade sjuksköterskor.

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Kompetensbeskrivning Distriktssköterska Kompetensbeskrivningen för distriktssköterska reviderades 2019. Kompetensbeskrivning DSK Distriktssköterskeföreningen i Sverige är ansvariga för kompetensbeskriv-ningen. Vi är en politiskt och fackligt obunden yrkesförening för sjuksköter- Sedan titeln sjuksköterska blev namnskyddad har det förekommit önskemål om att yrkestiteln förtydligas till distriktssjuksköterska, så att allmänheten direkt inser att det gäller en sjuksköterska, men också för att benämningen skall vara konsekvent och logisk med övriga titlar inom specialistutbildningarna för sjuksköterskor. Distriktssköterskans kompetensbeskrivning består huvudsakligen av fyra områden omvårdnad/vårdvetenskap, folkhälsovetenskap, medicinsk vetenskap och pedagogik/ ledarskap. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt ett etiskt, holistiskt och hälsofrämjande förhållningssätt. Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor inom palliativ vård ger uttryck för de rekommendationer som Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO) vill ge avseende yrkesgruppens yrkeskunnande och kompetens och komplettera Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor.
Ivaine maria tonini

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning

Kontakt. Postadress: Medicinska Fakulteten HMV, Avdelningen för omvårdnad och reproduktiv hälsa Ingång 75/76/78 plan 12/13/14 581 83 Linköping Idag är det brist på specialistutbildade sjuksköterskor. Det innebär att detta är en bra karriärmöjlighet för dig som vill fördjupa dina kunskaper. För dig som väljer att specialisera dig enligt Vårdförbundets modell, finns det möjlighet att få betalt under utbildningstiden. Enligt gällande kompetensbeskrivning ska psykiatrisjuksköterskan bland annat ansvara för omvårdnadens kvalitet samt utifrån individuella behov involvera patienten och dess nätverk i planering och genomförande av vården.

Det lockade Matheus Kerttula till utbildningen specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktsköterska vid Luleå tekniska universitet. Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning 48 Bilaga 4: Uppdraget 61. 5 Sammanfattning Högskoleverket har på regeringens uppdrag utrett hur examensordningen kan På den här webbplatsen hittar du information om hur du ansöker om legitimation, specialistkompetens och andra behörigheter.
Tillämpad byggnadsfysik pdf

Distriktssjuksköterska kompetensbeskrivning vigselregister
www svedala se
krav på vilrum arbetsplats
folkpartiets förra partiledare
euler formel rechner

Sjuksköterskans kärnkompetenser - Smakprov

Kompetensbeskrivningar och riktlinjer. av H Kvarnhage · 2009 — Socialstyrelsen har sammanställt kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och distriktssköterskor i syfte att tydliggöra distriktssköterskans/sjuksköterskans  av B Hägervik · 2019 — Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterska med inriktning mot hälso-och Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskriver bland annat. av M Jacobsson — Bakgrund: Distriktssköterskans kompetensbeskrivning är gedigen och ställer höga krav på en bred kompetens. Befolkningens behov av vård och omsorg stiger i  Distriktssköterska är den i Sverige skyddade yrkestiteln för en specialistutbildad -kompetensbeskrivning-2019-klar-for-webb.pdf ”KOMPETENSBESKRIVNING  DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE Kompetensbeskrivning Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska ( 2 ) utgör basen för  DISTRIKTSSKÖTERSKEFÖRENINGEN I SVERIGE KOMPETENSBESKRIVNING AVANCERAD NIVÅ DISTRIKTSSKÖTERSKA 2 Produktionsfakta UTGIVARE:  Uppsatser om DISTRIKTSSKöTERSKA KOMPETENSBESKRIVNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  från Socialstyrelsen, kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska och barnmorska (SOSFS 1995:15) och de kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor. Klicka på https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-  av S Johansson · 2013 — Innehållsanalys, kommunikation, ledarskap, samarbete, sjuksköterska, Socialstyrelsens (2008) kompetensbeskrivning för distriktssjuksköterskor innefattar  Klartext. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].